Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Lucie Bauerová
Identification number: 38723
University e-mail: xbauero4 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 58  European Forestry C-EUFO
FFWT C-EUFO-EUFO pres [term 3, year 2]
Master continuing type of study, full-time form
European Forestry, 2nd year of study / 3rd semester of study

Contacts     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Germination of Dracaena cinnabari seeds under controlled conditions
Written by (author): Bc. Lucie Bauerová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Opponent:Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Klíčivost semen Dracaena cinnabari v kontrolovaných podmínkách
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na klíčivost semen Dracaena cinnabari v různých teplotních podmínkách, navíc s použitím semen nasbíraných různými způsoby a zároveň z různých lokalit. V úvodu práce je popsán proces klíčení, a také faktory, které mají na klíčení i klíčivost semen zásadní vliv. V další části jsou představeny jednotlivé metody zjišťování klíčivosti semen v laboratorních podmínkách. V práci jsou navíc shrnuty dosavadní poznatky o klíčivosti semen D. cinnabari a ostatních druhů rodu Dracaena a příbuzného rodu Sansevieria. V praktické části byly použity čtyři oddíly semen, které byly sbírány přímo z plodů odřezané laty anebo ze země, a které zároveň pocházely z odlišných lokalit, lišících se v nadmořské výšce. Oddíly nesly označení PL, SB, NN a PE. Semena byla testována v Petriho miskách a vystavena třem rozdílným teplotám - 22, 26 a 30 °C, kdy u každého oddílu semen byly založeny 4 opakování po 25 semenech. Nejvyšší klíčivosti bylo dosaženo ve 26 °C a 30 °C (2. pokusu), s klíčivostí 84,6 % a 82,5 % v uvedeném pořadí. U každé zkoušky byla vypočítána i energie klíčení, kdy nejvyšší energii klíčení vykazovala semena ve 26 °C. Výsledky dokazují vyšší klíčivost semen D. cinnabari zejména za vyšších teplot. Klíčivost byla vyhodnocena také u jednotlivých oddílů semen, a z toho důvodu, že oddíly byly sbírány různým způsobem a z odlišných lokalit, byl posouzen vliv těchto dvou faktorů na výslednou klíčivost semen. Závěrem je usouzeno, že tento druh má pravděpodobně poměrně vysokou potenciální schopnost přirozené regenerace, z čehož vyplývá, že je zde potenciál i pro obnovu populací umělou cestou.
Key words:Dracaena cinnabari, klíčení semen, klíčivost, Sokotra, zkouška klíčivosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review