Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Nicole Frantová
Identifikační číslo: 38567
Univerzitní e-mail: nicole.frantova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-SPR prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Speciální produkce rostlinná, 2. ročník

     
     
Závěrečná práce     

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práceIdentifikace
Podrobnosti
Studium vybraných fyziologických vlastnosti populací polních plevelů z odlišných stanovišť
AF N-RL-RL prez [sem 4, roč 2]
Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
AF B-RL-RL prez [sem 6, roč 3]
Vliv vývojové fáze rostlin pšenice ozimé na regulaci exprese genů aktivovaných abiotickým stresemAF D-FYTO-SPR prez [roč 2]prohlížet