Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Identifikační číslo: 3822
Univerzitní e-mail: martin.senfeldr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Populace smrku ztepilého při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
Autor:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Jan Jeník, CSc., dr. h. c.
Oponent 2:
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Populace smrku ztepilého při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
Abstrakt:V této dizertační práci jsou předloženy výsledky výzkumu populací smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) v ekotonu horní hranice lesa v Hrubém Jeseníku. Práce je předložena ve formě pěti vědeckých článků, z nichž 3 jsou přijaty do tisku, nebo již vytištěny. Dva články jsou ve formě manuskriptů, které byly odeslány k recenznímu řízení. První článek pojednává o biometrické a věkové struktuře smrkových populací, včetně zhodnocení možností jejich reprodukce a tyto charakteristiky srovnává mezi dvěma na sebe navazujícími vertikálními částmi ekotonu hranice lesa. Druhý článek analyzuje vlivu různě zapojených porostů borovice kleče na schopnost vegetativního rozmnožování smrků a jejich výškový růst. Třetí článek se zabývá historickými posuny smrků v rámci ekotonu hranice lesa a tyto dává do souvislosti s upuštěním od tradičního hospodaření v těchto polohách v 50. letech 20. století a se změnami teplotních charakteristik. Čtvrtý článek pojednává o dynamice a kvantitě transpiračního proudu v rodičovském, dceřiném stromě a v zahřížené spojovací větvi, která tyto jedince spojuje. V článku je zhodnocen význam kvantity transpiračního toku v zahřížené spojovací větvi, s ohledem na celkové množství vody spotřebované rodičovským a dceřiným jedincem. Pátý článek zásadním způsobem rozšiřuje čtvrtý článek o měření na více stromových dvojicích a v rámci delší časové řady. Tento článek navíc zahrnuje i experiment umělého navození vodního stresu u dceřiného jedince, při sledování změn transpiračních toků v zahřížené spojovací větvi.
Klíčová slova:
horní hranice lesa, smrk ztepilý, vegetativní reprodukce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Maděra.