Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Identifikační číslo: 3822
Univerzitní e-mail: martin.senfeldr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     
     
Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Analýza populace smrku na horní hranici lesa v NPR Praděd
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Oponent:
Ing. Karel Kavalec
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza populace smrku na horní hranici lesa v NPR Praděd
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem populace smrku na horní hranici lesa v NPR Praděd. Výzkum byl realizován na čtyřech výzkumných polygonech. Plocha jednotlivých výzkumných polygonů se pohybuje v rozmezí 3825 -- 6845 m2, jejich nadmořská výška v rozmezí 1335 -- 1440 m. V práci je řešena struktura populace, zdravotní stav, generativní reprodukce a důraz je kladen na vegetativní strategii šíření. Z výsledků vyplývá, že v populaci jednoznačně převládají středně staří jedinci (30 - 80 let). Nejhorší zdravotní stav byl zaznamenán na výzkumném polygonu na lokalitě Máj. Generativní reprodukce smrku v oblasti horní hranice lesa je sporadická i přesto, že existuje značný potenciál této reprodukce. Hřížení je nejčastěji realizováno v jižním a jihovýchodním (závětrném) směru, kde se jako dominantní druh vegetačního pokryvu vyskytuje (Avenella flexuosa).
Klíčová slova:polykormon, struktura populace, hřížení, vitalita, generativní reprodukce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Maděra.