Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Identifikační číslo: 37606
 

Kontakty     Závěrečná práce
     
Projekty     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vliv lesní plantáže na půdně-chemické vlastnosti, teplotu půdy a přirozenou obnovu: komparativní analýza
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Oponent 1:
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
Oponent 3:
Fantaw Yimer, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:
Effect of Plantation Forests on Soil Chemical Properties, Soil Temperature and Regeneration of Woody Plants: A Comparative Analysis
Abstrakt:
This paper entitled "effect of plantation forests on soil chemical properties, soil temperature and regeneration of woody plants: a comparative analysis" is comprised of four appended papers. The first part of the appended paper is entitled "grazing land conversion into Grevillea robusta plantation and exclosure: their impact on soil nutrients and soil organic carbon". The second part of the paper is titled as "soil temperature in two different plantation forests and an open land area in Southern Ethiopia". The third part of the paper is entitled "pure and mixed plantations of Eucalyptus camaldulensis and Cupressus lusitanica: their growth interactions and effect on diversity and density of undergrowth woody plants in relation to light". The last part of the paper is entitled "native woody plant diversity and density under Eucalyptus camaldulensis plantation, in Gibie Valley, South Western Ethiopia". Paper I is focusing on the impact of grazing land use conversion into G. robusta plantation and exclosure on soil nutrients and soil organic carbon. The findings indicated that conversion of grazing land into exclosure improved the soil EC, exchangeable K, CEC, total Nitrogen and available P. However, the exchangeable Mg, soil organic carbon (SOC), available K, soil organic matter (SOM) and C/N ratio were diminished as a result of the conversion of the grazing land into an exclosure land use. The conversion of grazing land into G. robusta plantation, improved the soil EC, exchangeable (K, Ca, Mg), CEC, SOC, total Nitrogen, available K and SOM. The soil available P, total N, SOC and EC were found affected by the amount of SOM in the soil. However, soil pH, available K and CEC were found not affected by the amount of SOM in the soil. Overall, the G. robusta plantation, established on the grazing land improved most of the soil nutrients and SOC relative to the exclosure land use type in acidic Nitosols. Paper II emphasized on the impacts of G. robusta and Junipers procera plantations on soil temperature (Ts) relative to the adjacent open land area. The findings revealed significant differences in the mean Ts thus recorded on the G. robusta, J. procera plantations and the adjacent openland area at 10 cm soil depth. The Ts, measured in the two plantations during nighttime was significantly different while there were no significant differences on the daytime Ts. The Ts in the two studied plantation forests and the OL area were not affected by air temperature (Ta) of the area. Similarly, the Ts of the openland area was not affected by the amount of rainfall recorded in the area. Whereas, Ts in the G. robusta and J. procera plantations were affected by the amount of rainfall of the area. The Ts, at 10 cm soil depth, in the studied plantations were less variable while it was monotonically fluctuating in the open land area. However, the frequency of fluctuations of Ts in a daytime in the open land area decreases with an increase in the depth of the soil. Overall, the findings show that plantation forests play a greater role in controlling soil temperature under their canopies. Intern indicated their importance as a favorable habitat for soil microphone and flora as a result of the micro-environment created by the canopies in the soil. Paper III discusses on the growth interactions of pure and mixed plantations of E. camaldulensis and C.lusitanica. It also elaborates their impact on the regeneration of woody plants in relation to photosynthetic photon flux density (PPFD) reaching under the canopies of the pure and mixed plantations. The findings show, no significance differences on the diversity and density of woody plants between the mixed plantation (E. camaldulensis/C. lusitanica) and the pure plantations (C. lusitanica, E. camaldulen-sis). Density of plantation trees were found not having a significant relationship with diversity of species, and the percent quantity of light reaching in the understory of the plantations. There was a significant but not direct relationship between light reached in the understory of the canopies and diversity of species in the plantations. E. camaldulensis species retarded the growth of C. lusitanica mixed and planted with it while it was favored. Overall, the result indicated that both pure and mixed plantations of E. camaldulensis and C. lusitanica were favoring the regeneration of undergrowth woody plants. It was also recommended not to mix and plant C. lusitanica, an important timber species, with E. camaldulensis since the latter species has a negative impact on its productivity. Paper IV elaborates the impacts of E. camaldulensis plantation on the recruitment of woody plants, in a semi arid area. The findings show that the E. camaldulensis plantation was favoring the regeneration of Dodonaea angustifolia and some other native species important for soil conservation, timber, bee forage and medicinal use much better than the woodland forest. Unlikely, it had also a negative impact on the recruitment of some other species. Which shows that the impact of E. camaldulensis plantation on the recruitment of woody plants is variable. In which it favors some while it hinders the recruitment of another species under its canopy in a semi arid area.
Klíčová slova:
Soil temperature, soil nutrients, Regeneration, Plantation forest, Woody plants

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

přílohyposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek oponenta V. Podrázský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš.