Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Identifikačné číslo: 37606
Univerzitný e-mail: shiferaw.munie.ulbdg [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TADESSE, W. -- LEMENIH, M. -- MUNIE, S A. Forest Management in the Sahel and Ethiopian Highlands and Impacts on Climate Change. In: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. 2nd edition. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. s. 429--445. ISBN 978-3-319-28248-0. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28250-3_21

Originálny názov: Forest Management in the Sahel and Ethiopian Highlands and Impacts on Climate Change
Český názov: Správa lesů v Sahelské a etiopské vysočině a dopady klimatických změn
Autor: Wubalem Tadesse, Ph.D.
Mulugeta Lemenih, Ph.D.
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change
Číslo časti: 21
Od strany: 429
Do strany: 445
Počet strán: 17
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Forest resources provide numerous ecosystems services that contribute to building resilient socio-ecological system in the Sahel. They are important natural capital used as safety net during times of drought, which is a common phenomenon in the Sahel region including Ethiopian highlands. The objective of this paper is to indicate the significance of the forests and vegetation of the Sahel region and Ethiopian highland for climate change adaptation and mitigation. There is high amount of carbon stored in the soil and above ground biomass of the forests and vegetation in both the Sahel and the Ethiopian highlands. Both vegetation resources are important for climate change adaptation and mitigation purposes. Despite all these and many other important roles of these forests, they are facing degradation and deforestation problems, in which efforts has to be made for the sustainable management of the forest ecosystems.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku: Lesní zdroje poskytují četné ekosystémové služby, které přispívají budování odolného sociálně-ekologického systému v Sahelu. Jsou důležité přirozené kapitál používaný jako bezpečnostní síť v době sucha, což je běžný jev v oblasti Sahelu včetně etiopské vysočiny. Cílem tohoto článku je naznačují význam lesů a vegetace regionu Sahel a Etiopské vysočiny pro přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění. Je vysoká množství uhlíku uloženého v půdě a nadzemní biomasy lesů a vegetace v Sahelu i v Etiopské vysočině. Obě vegetační zdroje jsou důležité pro účely přizpůsobení se změně klimatu a ke zmírnění jejích dopadů. Navzdory všemu tyto a mnoho dalších důležitých rolí těchto lesů čelí degradaci a odlesňování, v nichž je třeba vynaložit úsilí na udržitelnost lesních ekosystémů.
Kľúčové slová: angličtina: Forest Management, Sahel, climate change, Ethiopia
čeština: Sahel, správa lesů, Klimatická změna, Ethiopia
Odbor výsledku: Dermatovenerologie
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28250-3_21
 
Záznam vložil: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Posledná zmena: 16.12.2017 13:58 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. 447 s. 2nd edition. ISBN 978-3-319-28248-0.

Originálny názov: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-319-28248-0
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer International Publishing AG
Miesto vydania: Switzerland
Štát:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku: 2nd edition
Rok vydania: 2017
Číslo vydania:
Počet strán: 447
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Posledná zmena: 16.12.2017 13:58 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -