Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Identification number: 37606
University e-mail: shiferaw.munie.ulbdg [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

TADESSE, W. -- LEMENIH, M. -- MUNIE, S A. Forest Management in the Sahel and Ethiopian Highlands and Impacts on Climate Change. In: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. 2nd edition. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. p. 429--445. ISBN 978-3-319-28248-0. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28250-3_21

Original name: Forest Management in the Sahel and Ethiopian Highlands and Impacts on Climate Change
Czech name: Správa lesů v Sahelské a etiopské vysočině a dopady klimatických změn
Written by (author): Wubalem Tadesse, Ph.D.
Mulugeta Lemenih, Ph.D.
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication: chapter in a book
Professional book: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change
Part number: 21
Starting page: 429
Up to page: 445
Number of pages: 17
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: English
Description in original language: Forest resources provide numerous ecosystems services that contribute to building resilient socio-ecological system in the Sahel. They are important natural capital used as safety net during times of drought, which is a common phenomenon in the Sahel region including Ethiopian highlands. The objective of this paper is to indicate the significance of the forests and vegetation of the Sahel region and Ethiopian highland for climate change adaptation and mitigation. There is high amount of carbon stored in the soil and above ground biomass of the forests and vegetation in both the Sahel and the Ethiopian highlands. Both vegetation resources are important for climate change adaptation and mitigation purposes. Despite all these and many other important roles of these forests, they are facing degradation and deforestation problems, in which efforts has to be made for the sustainable management of the forest ecosystems.
Description in English:
Description in Czech: Lesní zdroje poskytují četné ekosystémové služby, které přispívají budování odolného sociálně-ekologického systému v Sahelu. Jsou důležité přirozené kapitál používaný jako bezpečnostní síť v době sucha, což je běžný jev v oblasti Sahelu včetně etiopské vysočiny. Cílem tohoto článku je naznačují význam lesů a vegetace regionu Sahel a Etiopské vysočiny pro přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění. Je vysoká množství uhlíku uloženého v půdě a nadzemní biomasy lesů a vegetace v Sahelu i v Etiopské vysočině. Obě vegetační zdroje jsou důležité pro účely přizpůsobení se změně klimatu a ke zmírnění jejích dopadů. Navzdory všemu tyto a mnoho dalších důležitých rolí těchto lesů čelí degradaci a odlesňování, v nichž je třeba vynaložit úsilí na udržitelnost lesních ekosystémů.
Key words: czech: Sahel, správa lesů, Klimatická změna, Ethiopia
english: Forest Management, Sahel, climate change, Ethiopia
Field of result: FO
Year of submission: 2017
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28250-3_21
 
Entry made by: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Last change: 12/16/2017 13:58 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. 447 p. 2nd edition. ISBN 978-3-319-28248-0.

Original name: Managing forest ecosystems: the challenge of climate change
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication: professional book
ISBN: 978-3-319-28248-0
Type of publisher:
Publisher: Springer International Publishing AG
Place of publishing: Switzerland
Country:
Form of publication: printed version
Issue and volume number: 2nd edition
Year of publication: 2017
Issue number:
Number of pages: 447
Cargo:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Last change: 12/16/2017 13:58 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -