Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Identifikačné číslo: 37606
Univerzitný e-mail: shiferaw.munie.ulbdg [at] mendelu.cz
 

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MUNIE, S A. -- NAKHOODA, M. Woody Plant Diversity and Density in Selected Eucalyptus and Other Plantation Forest Species in Ethiopia. In: Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17. 17. vyd. 17. Germeny: Springer International Publishing, 2017. s. 291--312. ISBN 978-3-319-66425-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66426-2_11

Originálny názov:
Woody Plant Diversity and Density in Selected Eucalyptus and Other Plantation Forest Species in Ethiopia
Český názov:
Rozmanitost a hustota dřevinových rostlin ve vybraných druzích eukalyptu a jiných lesních plantážích v Etiopii
Autor: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Muhammad Nakhooda, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha: Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17
Číslo časti:
17
Od strany:
291
Do strany:
312
Počet strán:
22
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Eucalyptus spp. forests play a vital role in meeting the global demands for wood, paper, pulp and timber products. They are established in many countries worldwide in varying climates and are significant contributors to the regional and global economies due to their relatively diverse gene pool. Despite this, Eucalyptus spp. are often considered to be detrimental to the diversity and density of indigenous woody plants than other exotic plantations since they may inhibit the natural regeneration of local flora. Through the consolidation of various data, this review highlights the impact of Eucalyptus spp. forests on woody plant diversity and density. Data from three sites in Ethiopia were investigated: plantations of E. camaldulensis in the Bedele area and Abelti Gibie Valley, and E. grandis in Belete Gera Forest. The results indicated that far from being inhibitory, Eucalyptus spp. plantations sustain a greater number of woody plants in terms of density and diversity compared with other exotic plantation forests. In all cases, the Shannon Diversity Index (H’) within an investigated Eucalyptus spp. plantation was above 1.57. Furthermore, Eucalyptus spp. forests were shown to contain densities of at least 2293 woody plant species/ha, which compares favourably against other plantation forests containing species such as Pinus or Acacia. It is suggested that when managed well, with appropriate species-to-site establishment, Eucalyptus spp. forests may favour the selection of woody plants for sustainable agroforestry practices and should be considered in conjunction with conservation initiatives.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Eucalyptus spp. lesy hrají zásadní roli při plnění globálních požadavků dřeva, papíru, buničiny a dřevařských výrobků. Jsou založeny v mnoha zemích celosvětově v různých klimatických podmínkách a významně přispívají k regionálním a globální ekonomiky kvůli jejich poměrně rozmanitému genofondu. Přes to, Eukalyptus spp. jsou často považovány za škodlivé pro různorodost a hustotu původních dřevinných rostlin než pro jiné exotické plantáže, protože mohou zabránit přirozenému oživení místní flóry. Prostřednictvím konsolidace různých údajů se v tomto přehledu objevuje dopad Eucalyptus spp. lesy o rozmanitosti dřevin a rostlin hustota. Byly zkoumány údaje z tří lokalit v Etiopii: plantáže E.camaldulensis v oblasti Bedele a údolí Abelti Gibie a E. grandis v Belete Gera Forest. Výsledky ukázaly, že daleko z toho, že nejsou inhibiční, Eukalyptus spp. rostliny udržují větší počet dřevin, pokud jde o hustotu a rozmanitost ve srovnání s jinými lesy exotických plantáží. Ve všech případech Shannon Index rozmanitosti (H ') v rámci zkoumaného druhu Eucalyptus spp. plantáž byla nad 1,57. Kromě toho, Eucalyptus spp. bylo zjištěno, že lesy obsahují hustotu minimálně 2293 druhů dřevin / ha, což je příznivě srovnatelné s ostatními plantážemi lesy obsahující druhy jako je Pinus nebo akacii. Doporučuje se, aby při správě s příslušným druhem zřizování na místě, Eucalyptus spp. Lesy může upřednostňovat výběr dřevin pro udržitelnou agroforestní praxi a by měla být zvážena ve spojení s iniciativami na ochranu.
Kľúčové slová:
angličtina: conservation, woody plants, Diversity
čeština: Woody rostliny, Zachování, Rozmanitost
Odbor výsledku: Teorie a systémy řízení
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Rok uplatnenia:
2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66426-2_11
 
Záznam vložil: Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Posledná zmena: 16.12.2017 11:23 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17. 17. vyd. Germeny: Springer International Publishing, 2017. 511 s. 17. ISBN 978-3-319-66425-5.

Originálny názov:
Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN:
978-3-319-66425-5
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer International Publishing
Miesto vydania: Germeny
Štát:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
17
Rok vydania:
2017
Číslo vydania:
17
Počet strán:
511
Náklad:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.12.2017 10:52 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -