Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Identification number: 37606
University e-mail: shiferaw.munie.ulbdg [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts
     
Final thesis
     
Projects     
Publications
     

The following list contains all information available to the publication.

MUNIE, S A. -- NAKHOODA, M. Woody Plant Diversity and Density in Selected Eucalyptus and Other Plantation Forest Species in Ethiopia. In: Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17. 17th ed. 17. Germeny: Springer International Publishing, 2017. p. 291--312. ISBN 978-3-319-66425-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66426-2_11

Original name:
Woody Plant Diversity and Density in Selected Eucalyptus and Other Plantation Forest Species in Ethiopia
Czech name: Rozmanitost a hustota dřevinových rostlin ve vybraných druzích eukalyptu a jiných lesních plantážích v Etiopii
Written by (author):
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Muhammad Nakhooda, Ph.D.
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication: chapter in a book
Professional book:
Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17
Part number: 17
Starting page: 291
Up to page:
312
Number of pages: 22
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
English
Description in original language: Eucalyptus spp. forests play a vital role in meeting the global demands for wood, paper, pulp and timber products. They are established in many countries worldwide in varying climates and are significant contributors to the regional and global economies due to their relatively diverse gene pool. Despite this, Eucalyptus spp. are often considered to be detrimental to the diversity and density of indigenous woody plants than other exotic plantations since they may inhibit the natural regeneration of local flora. Through the consolidation of various data, this review highlights the impact of Eucalyptus spp. forests on woody plant diversity and density. Data from three sites in Ethiopia were investigated: plantations of E. camaldulensis in the Bedele area and Abelti Gibie Valley, and E. grandis in Belete Gera Forest. The results indicated that far from being inhibitory, Eucalyptus spp. plantations sustain a greater number of woody plants in terms of density and diversity compared with other exotic plantation forests. In all cases, the Shannon Diversity Index (H’) within an investigated Eucalyptus spp. plantation was above 1.57. Furthermore, Eucalyptus spp. forests were shown to contain densities of at least 2293 woody plant species/ha, which compares favourably against other plantation forests containing species such as Pinus or Acacia. It is suggested that when managed well, with appropriate species-to-site establishment, Eucalyptus spp. forests may favour the selection of woody plants for sustainable agroforestry practices and should be considered in conjunction with conservation initiatives.
Description in English:
Description in Czech: Eucalyptus spp. lesy hrají zásadní roli při plnění globálních požadavků dřeva, papíru, buničiny a dřevařských výrobků. Jsou založeny v mnoha zemích celosvětově v různých klimatických podmínkách a významně přispívají k regionálním a globální ekonomiky kvůli jejich poměrně rozmanitému genofondu. Přes to, Eukalyptus spp. jsou často považovány za škodlivé pro různorodost a hustotu původních dřevinných rostlin než pro jiné exotické plantáže, protože mohou zabránit přirozenému oživení místní flóry. Prostřednictvím konsolidace různých údajů se v tomto přehledu objevuje dopad Eucalyptus spp. lesy o rozmanitosti dřevin a rostlin hustota. Byly zkoumány údaje z tří lokalit v Etiopii: plantáže E.camaldulensis v oblasti Bedele a údolí Abelti Gibie a E. grandis v Belete Gera Forest. Výsledky ukázaly, že daleko z toho, že nejsou inhibiční, Eukalyptus spp. rostliny udržují větší počet dřevin, pokud jde o hustotu a rozmanitost ve srovnání s jinými lesy exotických plantáží. Ve všech případech Shannon Index rozmanitosti (H ') v rámci zkoumaného druhu Eucalyptus spp. plantáž byla nad 1,57. Kromě toho, Eucalyptus spp. bylo zjištěno, že lesy obsahují hustotu minimálně 2293 druhů dřevin / ha, což je příznivě srovnatelné s ostatními plantážemi lesy obsahující druhy jako je Pinus nebo akacii. Doporučuje se, aby při správě s příslušným druhem zřizování na místě, Eucalyptus spp. Lesy může upřednostňovat výběr dřevin pro udržitelnou agroforestní praxi a by měla být zvážena ve spojení s iniciativami na ochranu.
Key words: czech: Woody rostliny, Zachování, Rozmanitost
english: conservation, woody plants, Diversity
Field of result:
BC
AF
Year of submission: 2017
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66426-2_11
 
Entry made by:
Last change:
12/16/2017 11:23 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17. 17th ed. Germeny: Springer International Publishing, 2017. 511 p. 17. ISBN 978-3-319-66425-5.

Original name:
Biodiversity and Conservation of Woody Plants, Sustainable Development and Biodiversity 17
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication:
professional book
ISBN:
978-3-319-66425-5
Type of publisher:
Publisher: Springer International Publishing
Place of publishing: Germeny
Country:
Form of publication:
printed version
Issue and volume number: 17
Year of publication:
2017
Issue number:
17
Number of pages:
511
Cargo:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Last change:
12/16/2017 10:52 (Shiferaw Alem Munie, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -