Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identifikační číslo: 37140
Univerzitní e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Ústav financí (PEF)
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zahraniční investice do zemědělského a potravinářského sektoru Ukrajiny a jejich vliv na tvorbu přidané hodnoty v těchto sektorech
Autor: Ing. Nataliia Yulovskaia
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zahraniční investice do zemědělského a potravinářského sektoru Ukrajiny a jejich vliv na tvorbu přidané hodnoty v těchto sektorech
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá zahraniční investicí do zemědělského a potravinářského sektoru Ukrajiny a jejich vliv na tvorbu přidané hodnoty v těchto sektorech. První část práce rozebírá teoretické aspekty koncepce zahraničních investic. Analytická část obsahuje statistickou analýzu ekonomické situace Ukrajiny, současného stavu agrárního sektoru Ukrajiny a taky identifikuje a kvantifikuje vliv zahraničních investic do zemědělského a potravinářského sektoru Ukrajiny na tvorbu přidané hodnoty v těchto sektorech. V poslední části práce autorka navrhuje konkrétní doporučení, která by měla vést ke zvýšení objemu zahraničních investic do agrárního sektoru a přibližování Ukrajiny k výstupu z hospodářské krize.
Klíčová slova:agrární sektor, přidaná hodnota, Zahraniční investice, přímé zahraniční investicí, Ukrajina, hrubý domácí produkt

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..