Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identifikační číslo: 37140
Univerzitní e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Ústav financí (PEF)
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zaostává úroveň starobních důchodů v České republice za vývojem v zemích eurozóny?
Autor: Ing. Petra Václavková
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zaostává úroveň starobních důchodů v České republice za vývojem v zemích eurozóny?
Abstrakt:Nastavení důchodových systémů je v současné době velmi diskutovaným tématem. Nepříznivý demografický vývoj populace v Evropě nutí země Evropské unie řešit nastavení sociálního systému tak, aby byly zajištěny přiměřené starobní důchody, pokrývající životní náklady a zajišťující určitou životní úroveň, a zároveň, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování ekonomicky činného obyvatelstva. Tato diplomová práce se zabývá analýzou charakteristik důchodových systémů vybraných zemí eurozóny, konkrétně Německa, Rakouska a Slovenska a porovnává je s důchodovým systémem České republiky. Jsou zde porovnávány demografické i ekonomické faktory, mající na vývoj starobních důchodů vliv (např. průměrné měsíční mzdy, průměrné měsíční důchody, průměrné náklady na bydlení a energie atd.). Následná komparativní analýza vychází z nastudovaných informací, výsledků statistických výpočtů, analýz a výsledků dotazníkového šetření.
Klíčová slova:starobní důchod, důchodový systém, penze

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..