Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identifikační číslo: 37140
Univerzitní e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Ústav financí (PEF)
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv oficiální rozvojové pomoci (ODA) na produktivitu zemědělské výroby v Ghaně, Kamerunu a Mali
Autor: Ing. Roman Emelin
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv oficiální rozvojové pomoci (ODA) na produktivitu zemědělské výroby v Ghaně, Kamerunu a Mali
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu agrární zahraniční rozvojové pomoci na produktivitu zemědělství v Ghaně, Kamerunu a Mali na jedné straně a na analýzu vlivu kvality veřejné správy na objemy zemědělské pomoci s druhou. V teoretické části práce autor představuje teoretické základy rozvojové pomoci a její efektivnost na hospodářský růst v rozvojových zemích. V V teoretické části práce autor také analyzuje africké zemědělství, aktuální problémy a jeho vztah s rozvojovou pomocí. V praktické části práce se autor zaměřuje na Ghanu, Kamerun a Mali. Zde autor analyzuje vliv bilaterální a multilaterální zemědělské rozvojové pomoci na produktivitu zemědělství. Rovněž je analyzován vliv ukazatelů kvality veřejné správy na objem zemědělské rozvojové pomoci. Závěrečná část práce je věnována doporučením, které mohou přispět k efektivnosti oficiální rozvojové pomoci.
Klíčová slova:Ghana, oficiální rozvojová pomoc, Kamerun, Mali, bilaterální pomoc, multilaterální pomoc, Afrika, zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..