Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identifikační číslo: 37140
Univerzitní e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Ústav financí (PEF)
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Základni nepodmíněný příjem a zkušenosti s jeho aplikací
Autor: Bc. Nikola Cedzová
Pracoviště: Ústav financí (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Základný nepodmienený príjem a skúsenosti s jeho aplikáciou
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou základného nepodmieneného príjmu a skúsenosťami s jeho aplikáciou na základe prevádzaných pilotných programov po celom svete. Teoretická časť obsahuje definíciu základného príjmu, jeho cha-rakteristické vlastnosti a argumenty zástancov a oponentov. Praktická časť priná-ša porovnania so sociálnymi návrhmi podobnými základnému nepodmienenému príjmu, zhromažďuje dáta a informácie z pilotných programov v ktorých bol zá-kladný nepodmienený príjem testovaný. Zaoberá sa návrhmi pre financovanie základného nepodmieneného príjmu. Záver bakalárskej práce opisuje model za-vedenia základného nepodmieneného príjmu v Slovenskej republike.
Klíčová slova:garantovaný príjem, sloboda, základný nepodmienený príjem , základný príjem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..