Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
Identifikačné číslo: 36998
Univerzitný e-mail: marek.zak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Optimalizace parametrů vozidlového motoru
Autor: Ing. Marek Žák, Ph.D.
Pracovisko: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Celestýn Scholz, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace parametrů vozidlového motoru
Abstrakt:Tato disertační práce se zabývá problematikou spalovacích motorů motorových vozidel, schopných spalovat více paliv. Problematika je zde prezentována nejen z hlediska technického a funkčního řešení systémů, ale i z hlediska legislativního, ekonomického, ekologického a bezpečnostního. V práci jsou prezentovány metody detekce obsahu etanolu v lihobenzinové směsi, jejich výhody a nevýhody vzhledem k výše popsaným hlediskům. Je zde prezentována nám dosud neznámá metoda detekce etanolu v benzínu založená na měření indexu lomu světla dané směsi paliva. Metoda je detailně popsána a její platnost experimentálně ověřena na komerčních palivech dostupných na českém trhu. Experimentální část práce obsahuje také návrh řídících algoritmů motoru používajících tuto metodu detekce paliva. Funkčnost navržených algoritmů byla ověřena měřením na motorové zkušebně. Jak z výsledků práce vyplývá je navržené řešení flex-fuel (FF) systému funkční a spolehlivější oproti stávajícím nejrozšířenějším systémům.
Kľúčové slová:index lomu, flex-fuel, etanol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta J. StodolaPosudok oponenta V. PíštěkPosudok oponenta C. Scholz

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..