Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
Identification number: 36998
University e-mail: marek.zak [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson     Final thesis     Projects     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Optimization of car engine parameters
Written by (author):
Ing. Marek Žák, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Celestýn Scholz, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Optimalizace parametrů vozidlového motoru
Summary:Tato disertační práce se zabývá problematikou spalovacích motorů motorových vozidel, schopných spalovat více paliv. Problematika je zde prezentována nejen z hlediska technického a funkčního řešení systémů, ale i z hlediska legislativního, ekonomického, ekologického a bezpečnostního. V práci jsou prezentovány metody detekce obsahu etanolu v lihobenzinové směsi, jejich výhody a nevýhody vzhledem k výše popsaným hlediskům. Je zde prezentována nám dosud neznámá metoda detekce etanolu v benzínu založená na měření indexu lomu světla dané směsi paliva. Metoda je detailně popsána a její platnost experimentálně ověřena na komerčních palivech dostupných na českém trhu. Experimentální část práce obsahuje také návrh řídících algoritmů motoru používajících tuto metodu detekce paliva. Funkčnost navržených algoritmů byla ověřena měřením na motorové zkušebně. Jak z výsledků práce vyplývá je navržené řešení flex-fuel (FF) systému funkční a spolehlivější oproti stávajícím nejrozšířenějším systémům.
Key words:
index lomu, flex-fuel, etanol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..