Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
Identifikační číslo: 36998
Univerzitní e-mail: marek.zak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Optimalizace parametrů vozidlového motoru
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Celestýn Scholz, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Optimalizace parametrů vozidlového motoru
Abstrakt:Tato disertační práce se zabývá problematikou spalovacích motorů motorových vozidel, schopných spalovat více paliv. Problematika je zde prezentována nejen z hlediska technického a funkčního řešení systémů, ale i z hlediska legislativního, ekonomického, ekologického a bezpečnostního. V práci jsou prezentovány metody detekce obsahu etanolu v lihobenzinové směsi, jejich výhody a nevýhody vzhledem k výše popsaným hlediskům. Je zde prezentována nám dosud neznámá metoda detekce etanolu v benzínu založená na měření indexu lomu světla dané směsi paliva. Metoda je detailně popsána a její platnost experimentálně ověřena na komerčních palivech dostupných na českém trhu. Experimentální část práce obsahuje také návrh řídících algoritmů motoru používajících tuto metodu detekce paliva. Funkčnost navržených algoritmů byla ověřena měřením na motorové zkušebně. Jak z výsledků práce vyplývá je navržené řešení flex-fuel (FF) systému funkční a spolehlivější oproti stávajícím nejrozšířenějším systémům.
Klíčová slova:
index lomu, flex-fuel, etanol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek oponenta V. PíštěkPosudek oponenta C. Scholz

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..