Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
Identification number: 36998
University e-mail: marek.zak [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 

     
Lesson
     
Final thesis     
     
Publications
     
Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. BAUER, F. -- ČUPERA, J. -- FAJMAN, M. -- ŽÁK, M. -- POLCAR, A. 307811, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf

Original name:
Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy
English name:
Written by (author): prof. Ing. František Bauer, CSc.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Ing. Marek Žák, Ph.D.
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Department:
Department of Technology and Automobile Transport
Kind of publication:
patent or a different result protected by specific legal provisions
Patent number:
307811
Name of publisher:
Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing:
Praha
Owner's name: Mendelova univerzita v Brně
Date of registration:
20. 11. 2017
Date of enrollment:
10. 4. 2019
Utilization:
granted, registered or used by the owner
Licence obligation: k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licence fee:
always
Original language: Czech
Description in original language:
Řešení se týká způsobu dotěžování hnacích zadních kol (KB, KP) traktoru při zpracovávání půdy nářadím (2), zvláště pluhem (20), připojeným k tříbodovému závěsu (1) traktoru, při kterém se nastaví vertikální poloha připojeného nářadí (2, 20) vzhledem k traktoru prostřednictvím polohy ramen (4) zvedacího ústrojí a nastaví se délka horního táhla (13) tříbodového závěsu (1) traktoru. Po nastavení délky horního táhla (13) tříbodového závěsu traktoru se zjistí axiální síla působící/vyvolaná v horním táhle (13) a při jízdě traktoru se trvale sleduje a automaticky se udržuje na uvedené nastavené hodnotě, přičemž se trvale sleduje i nastavená vertikální poloha připojeného nářadí (2), která se rovněž automaticky trvale udržuje na uvedené nastavené hodnotě, čímž se při této regulaci udržuje vertikální poloha připojeného nářadí (3), a tím i konstantní hloubka orby. Řešení se také týká zařízení k provádění výše uvedeného způsobu dotěžovacích hnacích zadních kol traktorů při zpracování půdy.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf
 
Entry made by:
Last change: 06/17/2019 09:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -