Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
Identifikační číslo: 36998
Univerzitní e-mail: marek.zak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka
     
     
     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. BAUER, F. -- ČUPERA, J. -- FAJMAN, M. -- ŽÁK, M. -- POLCAR, A. 307811, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf

Originální název:
Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy
Anglický název:
Autor: prof. Ing. František Bauer, CSc.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Ing. Marek Žák, Ph.D.
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace:
patent
Číslo patentu:
307811
Název vydavatele:
Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání:
Praha
Název vlastníka:
Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace:
20. 11. 2017
Datum přijetí:
10. 4. 2019
Způsob využití: udělený, zapsaný nebo používaný vlastníkem
Povinnost licence:
k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licenční poplatek:
vždy
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Řešení se týká způsobu dotěžování hnacích zadních kol (KB, KP) traktoru při zpracovávání půdy nářadím (2), zvláště pluhem (20), připojeným k tříbodovému závěsu (1) traktoru, při kterém se nastaví vertikální poloha připojeného nářadí (2, 20) vzhledem k traktoru prostřednictvím polohy ramen (4) zvedacího ústrojí a nastaví se délka horního táhla (13) tříbodového závěsu (1) traktoru. Po nastavení délky horního táhla (13) tříbodového závěsu traktoru se zjistí axiální síla působící/vyvolaná v horním táhle (13) a při jízdě traktoru se trvale sleduje a automaticky se udržuje na uvedené nastavené hodnotě, přičemž se trvale sleduje i nastavená vertikální poloha připojeného nářadí (2), která se rovněž automaticky trvale udržuje na uvedené nastavené hodnotě, čímž se při této regulaci udržuje vertikální poloha připojeného nářadí (3), a tím i konstantní hloubka orby. Řešení se také týká zařízení k provádění výše uvedeného způsobu dotěžovacích hnacích zadních kol traktorů při zpracování půdy.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.06.2019 09:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -