Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Identifikačné číslo: 36769
Univerzitný e-mail: hana.urbankova [at] mendelu.cz
 
Vedoucí Public Relations - Děkanát PEF (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBÁNEK, J. -- TAMÁŠ, V. -- PŘIBYL, M. -- URBÁNKOVÁ, H. -- SOSÍKOVÁ, K. Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 613--631. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originálny názov: Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy
Anglický názov: Factors affecting consumer behavior in the OTC market
Autor: Jiří Urbánek
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Ing. Martin Přibyl
Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Kristýna Sosíková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 613
Do strany: 631
Počet strán: 19
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Článek se zabývá chováním spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. Analyzuje trh s volně prodejnými léčivy v České republice a identifikuje faktory, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů, a které mají vliv na jejich rozhodovací proces. Článek dále popisuje samotný nákupní proces spotřebitele (primární šetření n=279) na uvedeném trhu.
Popis v anglickom jazyku: The article deals with consumer behavior in the OTC market. It analyzes the OTC market in the Czech Republic and identifies factors that influence consumer buying behavior and which influence their decision-making process. The article also describes the consumer purchasing process itself (primary investigation n = 279) on the market.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: Consumer behavior
čeština: Chování spotřebitele
Odbor výsledku: Business and management
Applied Economics, Econometrics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 09.06.2019 13:52 (Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originálny názov: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-658-6
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: Region in the development of society 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originálny názov: Region in the development of society 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -