Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Identifikační číslo: 36769
Univerzitní e-mail: hana.urbankova [at] mendelu.cz
 
Vedoucí Public Relations - Oddělení Public Relations (DPEF PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

          
     
Publikace               

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URBÁNKOVÁ, H. -- URBÁNEK, J. Consumer Decision Making Process at Higher Education Market. In PEFnet 2018: Abstracts . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 64. ISBN 978-80-7509-602-9.

Originální název:
Consumer Decision Making Process at Higher Education Market
Český název:
Autor: Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Jiří Urbánek
Pracoviště: Ústav managementu
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník: PEFnet 2018: Abstracts
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
64
Do strany:
64
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This paper describes consumer behavior of potential students during decision making process when choosing their future place of study at university. On a basis of conducted primary research (n = 500+) will be specified major influencing factors of target group during decision making process. According to analysis result there will be defined recommendation for higher education institutions and their marketing tools for more effective communication with potential students.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2018
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
21.02.2019 15:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

PEFnet 2018: Abstracts . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-602-9.

Originální název: PEFnet 2018: Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-602-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2018
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
PEFnet 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.12.2018 14:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

PEFnet 2018. 2018, Brno.

Originální název:
PEFnet 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.12.2018 14:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -