Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Identifikačné číslo: 36769
Univerzitný e-mail: hana.urbankova [at] mendelu.cz
 
Vedoucí Public Relations - Oddělení Public Relations (DPEF PEF)
 
P0413D050009  Ekonomika a management D-EAM
PEF D-EAM prez [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
štúdium prerušené

          Záverečná práca
     
Publikácie          Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBÁNKOVÁ, H. -- URBÁNEK, J. Consumer Decision Making Process at Higher Education Market. In PEFnet 2018: Abstracts . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 64. ISBN 978-80-7509-602-9.

Originálny názov:
Consumer Decision Making Process at Higher Education Market
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav managementu
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
PEFnet 2018: Abstracts
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
64
Do strany:
64
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This paper describes consumer behavior of potential students during decision making process when choosing their future place of study at university. On a basis of conducted primary research (n = 500+) will be specified major influencing factors of target group during decision making process. According to analysis result there will be defined recommendation for higher education institutions and their marketing tools for more effective communication with potential students.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2018
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 21.02.2019 15:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2018: Abstracts . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-602-9.

Originálny názov:
PEFnet 2018: Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-602-9
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: PEFnet 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.12.2018 14:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2018. 2018, Brno.

Originálny názov:
PEFnet 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.12.2018 14:06 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -