Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Identifikační číslo: 36769
Univerzitní e-mail: hana.urbankova [at] mendelu.cz
 
Vedoucí Public Relations - Oddělení Public Relations (DPEF PEF)
 
P0413D050009  Ekonomika a management D-EAM
PEF D-EAM prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
studium přerušeno

Kontakty
     
     
Závěrečná práce     Publikace     
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URBÁNEK, J. -- TAMÁŠ, V. -- PŘIBYL, M. -- URBÁNKOVÁ, H. -- SOSÍKOVÁ, K. Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 613--631. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originální název:
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy
Anglický název: Factors affecting consumer behavior in the OTC market
Autor: Jiří Urbánek
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Ing. Martin Přibyl
Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Kristýna Sosíková
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
613
Do strany: 631
Počet stran:
19
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek se zabývá chováním spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. Analyzuje trh s volně prodejnými léčivy v České republice a identifikuje faktory, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů, a které mají vliv na jejich rozhodovací proces. Článek dále popisuje samotný nákupní proces spotřebitele (primární šetření n=279) na uvedeném trhu.
Popis v anglickém jazyce:
The article deals with consumer behavior in the OTC market. It analyzes the OTC market in the Czech Republic and identifies factors that influence consumer buying behavior and which influence their decision-making process. The article also describes the consumer purchasing process itself (primary investigation n = 279) on the market.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Consumer behavior
čeština: Chování spotřebitele
Obor výsledku:
Business and management
Applied Economics, Econometrics
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
09.06.2019 13:52 (Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originální název:
Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-658-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce: Region in the development of society 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originální název: Region in the development of society 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -