Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 36704
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty     
     
Záverečná práca     Projekty     
     Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Klíčové komponenty ukazatele EVA v zemědělských podnicích
Autor:
Pracovisko:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:doc. Ing. Jiří Beneš, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Klíčové komponenty ukazatele EVA v zemědělských podnicích
Abstrakt:
Cílem disertační práce je identifikovat klíčové komponenty, které mají největší vliv na výslednou hodnotu ukazatele EVA v zemědělských podnicích. Literární rešerše je zaměřena na problematiku zemědělského podniku jako součásti agrárního sektoru, Společnou zemědělskou politikou potažmo dotační politiku a dále na rizika spojená s podnikáním v zemědělství. V této části jsou také stručně rozebrány nejčastěji používané moderní měřítka hodnocení výkonnosti podniku, podrobněji pak je zde rozebrán ukazatel Ekonomická přidaná hodnota. V následující analytické části jsou pomocí korelační, regresní a shlukové analýzy identifikovány klíčové faktory ovlivňující výslednou hodnotu ukazatele EVA, což jsou především výsledek hospodaření z provozní činnosti a výše cizího úročeného kapitálu. V závěru práce jsou navrženy možné způsoby, jak tyto jednotlivé faktory ovlivňovat směrem ke zvýšení hodnoty ukazatele EVA v zemědělských podnicích.
Kľúčové slová:
náklady na cizí kapitál, Společná zemědělská politika, náklady na vlastní kapitál, průměrné vážené náklady kapitálu, ekonomická přidaná hodnota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Prílohy prácePosudok oponenta J. Beneš

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc..