Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Identifikační číslo: 36704
Univerzitní e-mail: marcela.basovnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce
     Projekty
     
Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Klíčové komponenty ukazatele EVA v zemědělských podnicích
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Jiří Beneš, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Klíčové komponenty ukazatele EVA v zemědělských podnicích
Abstrakt:
Cílem disertační práce je identifikovat klíčové komponenty, které mají největší vliv na výslednou hodnotu ukazatele EVA v zemědělských podnicích. Literární rešerše je zaměřena na problematiku zemědělského podniku jako součásti agrárního sektoru, Společnou zemědělskou politikou potažmo dotační politiku a dále na rizika spojená s podnikáním v zemědělství. V této části jsou také stručně rozebrány nejčastěji používané moderní měřítka hodnocení výkonnosti podniku, podrobněji pak je zde rozebrán ukazatel Ekonomická přidaná hodnota. V následující analytické části jsou pomocí korelační, regresní a shlukové analýzy identifikovány klíčové faktory ovlivňující výslednou hodnotu ukazatele EVA, což jsou především výsledek hospodaření z provozní činnosti a výše cizího úročeného kapitálu. V závěru práce jsou navrženy možné způsoby, jak tyto jednotlivé faktory ovlivňovat směrem ke zvýšení hodnoty ukazatele EVA v zemědělských podnicích.
Klíčová slova:
náklady na cizí kapitál, Společná zemědělská politika, náklady na vlastní kapitál, průměrné vážené náklady kapitálu, ekonomická přidaná hodnota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy prácePosudek oponenta J. BenešPosudek oponenta M. Konečný

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc..