Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 36704
Univerzitný e-mail: marcela.basovnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty          
     
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BASOVNÍKOVÁ, M. -- KONEČNÝ, M. -- DUBOVÝ, R. -- MASAŘOVÁ, A. The use of the altman model in evaluation of economic performance of a corporation in the crisis period in the building sector in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 2, s. 409--421. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066020409.pdf

Originálny názov:
The use of the altman model in evaluation of economic performance of a corporation in the crisis period in the building sector in the Czech Republic
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav podnikové ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania:
2018
Od strany: 409
Do strany:
421
Počet strán:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The article is focused on verification of the presumption of poor financial management in companies operating in the building sector. Many authors have written about a financial situation of enterprises in the building sector, especially after the economic crisis in the year 2008, when some of them claim and their results confirm that the main reason of bankruptcy of these companies was not the economic crisis but mainly poor financial management. Our results, which were obtained especially by the method of financial analysis and further by a mathematical and statistical method, support this statement. Within the mathematical and statistical methods, there was return on equity used as an explanatory variable, mainly because all variants of the Altman Z-Score are based on the calculation of ratio indicators, which do not include this type of return. Based on the conducted tests it is possible to state that it is highly desirable for the monitored enterprises in the building industry to reach positive values of return on equity.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066020409.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN:
1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995Informační centrum-studovna
441996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
482000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006
Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008
Informační centrum-studovna
562008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3Alena Galbavá
+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
dobré
        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13Priemer: 4.38