Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Identification number: 36704
University e-mail: marcela.basovnikova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

University e-mail box last checked on 09/26/2017 23:13.
 
Office phone number:+420 545 132 622
Office address: DBE FBE, Zemědělská 1, 61300 Brno
Office number:BA39N6007 (Q6.07)
Consulting hours:pondělí 17:00 - 18:30
Note:Témata diplomových prací: • Moderní ukazatele hodnocení výkonnosti a jejich využití v praxi; • Problematika Balanced Scorecard a jeho návrh implementace v konkrétním podniku; • Ekonomická přidaná hodnota a její využití pro řízení obchodních korporací; • Samohodnocení podniků pomocí "Modelu úspěšnosti" (EFQM Model Excellence); • Strategie financování v konkrétním podniku; • Společenská odpovědnost firem a její vliv na ekonomickou výkonnost; • Řízení a optimalizace pracovního kapitálu.

User information in vCard formatUser information in vCard format