Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Hlaváčová
Identifikačné číslo: 36247
Univerzitný e-mail: marcela.hlavacova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-ABK komb [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, kombinovaná forma
Aplikovaná bioklimatologie, štúdium prerušené
 
Externá učiteľka - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty          
Záverečná práca
     Publikácie
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Evaluation of Water Use Efficiency of Short Rotation Poplar Coppice at Bohemian-Moravian Highlands
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Evaluation of Water Use Efficiency of Short Rotation Poplar Coppice at Bohemian-Moravian Highlands
Abstrakt:
The diploma thesis provides basic characteristics of short rotation coppice plantations, then the most significant short rotation coppice species cultivated in the Czech Republic are described. The detailed description of particular Populus L. clone J-105 grown at the plantation of the Test Station Domanínek Ltd. follows. Afterwards, key determinants of short rotation coppice yield are presented in the text. The last theoretical part of the thesis deals with water use efficiency (WUE) with emphasis on the method used at the experimental plantation in Domanínek. The methods of sap flow measurements and biomass determinations are described for this purpose. The main aim of the practical part of the thesis is to determine WUE of 16 measured trees where sap flow measuring systems were installed. These trees are divided into 3 cohorts according to diameters at breast height (DBH) at the beginning of the growing season 2013. The additional measurements were carried out: phenological imaging, soil moisture measurements, LAI measurements and sapwood area determination. The statistical analysis of WUE did not show any statistically significant differences between values of WUE for individual cohorts. Only in May, the statistically significant difference between cohort 1 (trees with the thickest stems) and cohort 3 (trees with the lowest values of DBH) appeared.
Kľúčové slová:
sapwood area, soil moisture, Domanínek, transpiration, tree biomass, diameter at breast height (DBH), diameter stem increment, J-105, Leaf Area Index (LAI), phenology, Populus L., short rotation coppice, sap flow, water use efficiency (WUE)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D..