Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Hlaváčová
Identifikačné číslo: 36247
Univerzitný e-mail: marcela.hlavacova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-ABK komb [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, kombinovaná forma
Aplikovaná bioklimatologie, štúdium prerušené
 
Externá učiteľka - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor:
Pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na plantáže rychle rostoucích dřevin z pohledu růstových charakteristik. Poskytuje údaje o hlavních růstových charakteristikách, měřených na plantážích rychle rostoucích dřevin, a o metodice jejich sledování. V dalších částech bakalářské práce je pak metodika sledování růstových charakteristik aplikována při měření na experimentální plantáži s rychle rostoucím topolem japonským (Populus japonica) v Bystřici nad Pernštejnem ve zkušební stanici Domanínek, s. r. o. Plantáž je rozdělena na plochy s různými variantami hnojení. Měření probíhala během roku 2011. Na základě předběžné statistické analýzy získaných dat se jako nejoptimálnější hnojivo jeví kaly a popel, popřípadě plantáž vůbec nehnojit.
Kľúčové slová:
růstové charakteristiky rychle rostoucích dřevin, plantáže rychle rostoucích dřevin, tloušťkový přírůst kmene, výška dřeviny, index listové plochy (LAI), Populus japonica, Domanínek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D..