Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Hlaváčová
Identifikačné číslo: 36247
 
Výzkumník projektu II - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-ABK komb [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, kombinovaná forma
Aplikovaná bioklimatologie, štúdium prerušené
 
Externá učiteľka - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLAVÁČOVÁ, M. -- KLEM, K. -- RAPANTOVÁ, B. -- NOVOTNÁ, K. -- URBAN, O. -- HLAVINKA, P. -- SMUTNÁ, P. -- HORÁKOVÁ, V. -- ŠKARPA, P. -- POHANKOVÁ, E. -- WIMMEROVÁ, M. -- ORSÁG, M. -- JUREČKA, F. -- TRNKA, M. Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research. 2018. zv. 221, č. May, s. 182--195. ISSN 0378-4290. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429017310596?via%3Dihub

Originálny názov:
Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat
Český názov:
Autor: Ing. Marcela Hlaváčová
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Mgr. Barbora Veselá
Ing. Kateřina Surá
Otmar Urban
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná
Ing. Vladimíra Horáková
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Ing. Eva Pohanková, Ph.D.
Ing. Markéta Kostková
Ing. Matěj Orság, Ph.D.
Ing. František Jurečka
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Field Crops Research
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
221
Číslo periodika v rámci zväzku:
May
Rok vydania:
2018
Od strany:
182
Do strany:
195
Počet strán:
14
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku: Heat waves and drought periods are expected to become more frequent due to climate change. This may cause a critical decline in future crop yields. However, insufficient knowledge of the interactive effects of high temperature and drought stress at specific growth stages is the cause of numerous uncertainties in modeling impacts of climate change on field crop growth and yield. Hence, the aim of this study was to investigate the effects of interactions between the short-term exposure (3 and 7 days) of two winter wheat genotypes to elevated temperature and drought stress on yield formation and photosynthetic parameters. Winter wheat plants grown under ambient conditions were subjected to four temperature regimes (with maxima at 26, 32, 35 and 38 degrees C) and drought in growth chambers at three critical growth stages (beginning of stem elongation - DC 31, beginning of anthesis DC 61, and medium milk ripe - DC 75). The response of yield formation parameters was obviously modulated by variety and growth stage. Grain number was more affected by drought at DC 31 and by the temperature at - DC 61. Grain weight per spike was reduced by drought stress similarly at all growth stages, but the results indicated the increasing sensitivity of this parameter to a temperature at the later growth stage. Although yield parameters only changed slightly with the length of heat and drought stress, the photosynthetic parameters were strongly affected, particularly by longer drought and the interactive effect of high temperature and drought stress. Higher temperature significantly increased the negative impact of drought on CO2 assimilation rate. Photosynthetic parameters were less affected by combined high temperatures and drought stress at DC 61 as compared to other growth stages investigated. The larger effect at the later growth stage (DC 75) can be attributed to induced senescence, among other factors, particularly in the Bohemia variety. The Tobak variety appears to be more tolerant to combined high temperatures and drought stress in terms of photosynthetic parameters. Based on the relationships between heat degree-days (HDD) and grain weight per spike we demonstrated the potential of HDD to integrate length and intensity of heat stress at different growth stages, particularly for estimation effects on yield parameters. It can be summarized that although the short-term combination of high temperatures and drought causes significant reductions in photosynthetic parameters, the impact on yield formation is much lower, indicating fast recovery of photosynthetic processes and compensation in yield formation parameters.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429017310596?via%3Dihub
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 17.07.2018 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Field Crops Research. ISSN 0378-4290.

Originálny názov: Field Crops Research
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0378-4290
Štát vydavateľa:
Holandské kráľovstvo
Miesto vydania:
Vydavateľ: Elsevier Science BV
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
14.03.2012 20:44 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -