Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Identifikační číslo: 36065
Univerzitní e-mail: petr.klusacek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Adamcová
Analýza fungování meziobecní spolupráce na příkladu vybraných svazků obcí z Vyškovska
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dana Adamcová
Meziobecní spolupráce jako významný faktor územního rozvoje - příklad svazku obcí „Drahanská vrchovina“
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marie Ambrožová
Meziobecní spolupráce jako významný faktor územního rozvoje - příklad svazku obcí Hustopečsko
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Burdíková
Meziobecní spolupráce jako významný faktor rozvoje periferních regionů - příklad svazku obcí Vranovska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adriana Cabejšková
Specifika rozvoje solární energetiky prostřednictvím střešních konstrukcí - případová studie Jihomoravského kraje
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nicol Cupáková
Identification of factors governing successful brownfield regeneration in district Blansko
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Čejková
Rozvoj meziobecní spolupráce subregionu Velké Dářko a svazku obcí Podoubraví
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Ivana Červenková
Budování a provoz bioplynových stanic a jeho dopady na lokální rozvoj z pohledu obyvatel obce – případová studie Velké Albrechtice
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Dostálová
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Kroměříž
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Dufková
Současný stav a potenciál rozvoje v oblasti cestovního ruchu na území okresu Žďár nad Sázavou
prosinec 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karolína Fabianová
Rozvoj projektů využívajících větrnou energii na území Trnavského kraje – současný stav a budoucí perspektivy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Haken
Význam meziobecní spolupráce pro rozvoj periferních regionů - příklad svazku obcí Osoblažska
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Hanulíková
Využití objektů industriální architektury pro rozvoj cestovního ruchu na území města Ostravy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Hnátová
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území Libereckého kraje
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Soňa Hoffmannová
Rozvoj venkovské obce z pohledu různých skupin aktérů – případová studie obce Šaratice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Horák
Strategie rozvoje obce Krásensko
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Linda Horváthová
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Hurdálková
Proces deindustrializace a jeho dopady na území města Ústí nad Labem
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Kateřina Hynková
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Charvátová
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields zemědělského původu na území Jihomoravského kraje
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Žaneta Chovancová
Meziobecní spolupráce jako významný faktor územního rozvoje - příklad svazku obcí Mikulovsko
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Javůrková
Útlum těžby uranové rudy a jeho dopady na rozvoj mikroregionu Bystřicko
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Kania
Proces deindustrializace a jeho dopady na území statutárního města Brna
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Aleš Kleinbauer
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu v obci Jedovnice
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Nikola Koutná
Využití brownfields pro volnočasové a rekreační aktivity - případová lokalita Čtyři Dvory (České Budějovice)
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Kozáková
Možnosti využití a regenerace brownfieldu na území obce Brněnec
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Krejčová
Rozvoj příměstských zón brněnské aglomerace po roce 1989
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vít Krupička
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields zemědělského původu na území Kraje Vysočina
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Kučerová
Rozvoj regionu v sousedství vojenského újezdu Březina
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Monika Malá, DiS.
Problematika parkování jako jeden z aspektů rozvoje dopravy ve městě Brně
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. David Maška
Analýza fungování meziobecní spolupráce mikroregionu Roketnice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Mikesková
Meziobecní spolupráce jako významný faktor územního rozvoje - příklad svazku obcí Ploština
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alžbeta Miklošková
Využitie kúpeľníctva pri rozvoji cestovného ruchu na území mesta Piešťany
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Minařík
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields na území města Ústí nad Labem
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Mokrá
Strategický plán rozvoje obce Ráječko
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dominika Nováková
Role velkých producentů vína při rozvoji cestovního ruchu na území Znojemska
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radek Novák
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Holešova
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Odložilová
Percepce očekávaných dopadů Brexitu na budoucnost leteckého spojení mezi Brnem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Ontko
Proces deindustrializace a jeho dopady na území města Chomutova
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Daniela Pazderková
Brownfieldy Břeclavska: historie, současnost, perspektivy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Pazderková
Identifikace možností rozvoje cestovního ruchu směřujícího z České republiky do Chile
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Pazderková
Využití brownfields pro rozvoj nové bytové výstavby na území města Brna
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Pazourková
Implementation of the innovation processes to textile industry business in the Czech Republic
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Martina Pechová
Proměny pracovních regionů v Kraji Vysočina
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Pytlíková
Deindustrializované plochy a jejich nové využití - případová studie Milano (Itálie)
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Eva Růžičková
Management sportovní akce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Janina Sabelová
Využití brownfields pro rozvoj alternativních zdrojů energie na území České republiky
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Sedlická
Meziobecní spolupráce jako významný faktor územního rozvoje - příklad svazku obcí Židlochovicko
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Skoupilová
Využití vinařství a folklóru při rozvoji cestovního ruchu na území města Velké Bílovice
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Slezák
Současný stav a potenciál rozvoje v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Sobolová
Využití brownfields pro rozvoj nové bytové výstavby na území města Prahy
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marek Suchý
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields na území města Ostravy
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Šimonová
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území Kraje Vysočina
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Štěpán Šnajdar
Bariéry rozvoje bioplynových stanic na území Zlínského kraje a možnosti jejich překonání
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Šťastný
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields na území města Brna
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Štěbra
Analýza významu studentů vysokých škol pro rozvoj města Brna
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Šteffl
Development potential of brownfields in the South Moravian Region
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Švestková
Modernizace železniční infrastruktury a její dopady na rozvoj regionu – případová studie okresu Ústí nad Orlicí
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Tandler
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie na území vybraného regionu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Václavková
Analýza rozvoje alternativních zdrojů energie na území Jihomoravského kraje se zaměřením na dřevní biomasu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Darek Vodehnal
Role městského marketingu při revitalizaci urbánních brownfields
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Veronika Vomočilová
Budování a provoz bioplynových stanic a jeho dopady na lokální rozvoj z pohledu obyvatel obce – případová studie Uherčice
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roberto Zanetti
Dopady silniční dopravy na stav životního prostředí ve městě Brně a možnosti jejich řešení
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Zgodová
Aplikace konceptu chytrého bydlení v městském prostředí – případová studie města Brna
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Karolína Žáčková
Faktory ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields na území města Jihlavy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována