Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Identifikační číslo: 36064
Univerzitní e-mail: ales.ruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí ústavu - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RDPAutor: Bc. Tereza Beranová, DiS.
Přístupy pro podporu rozhodování v národních strategických dokumentech členských států EU
květen 2020prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Renáta Cetkovská
Analýza potenciálu cestovního ruchu turistické oblasti Moravský kras a okolí
květen 2012prohlížet
3.ABPAutor: Bc. Simona Drobílková
Podpora cykloturistiky prostřednictvím certifikace nabízených služeb v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí a Pálava a Lednicko-Valtický areál
květen 2014prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Marek Dvořák
Formy podpory prostorového rozhodování ve veřejné správě
květen 2015prohlížet
5.RDisPAutor: Mgr. Ludmila Floková
Environmentální modelování ohrožení území z hlediska vodního deficitu s využitím metod pro podporu prostorového rozhodování
září 2020prohlížet
6.RBPAutor: Alexandra Fuchsová
Faktory udržitelnosti plánovaného Guimaras Tree parku na Filipínách
květen 2020prohlížet
7.PDPAutor: B.Sc. Garash Garashli
Strategical planning of tourism in Azerbaijan
květen 2019prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Dana Hájková
Přínos GIS ve veřejné správě
květen 2015prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Michaela Holomková
Identifikace potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro posílení konkurenceschopnosti regionu
květen 2016prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Eva Janoušková
Potenciál cestovního ruchu v mikroregionu Ivančicko
květen 2012prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Aneta Jelínková
Analýza návštěvnosti vybraných turistických atraktivit města Brna
květen 2012prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Simona Kachyňová
Současná podoba projektu Digitální mapa veřejné správy
květen 2016prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Kateřina Kalábová
Destinační management cestovního ruchu Slavkova u Brna
květen 2011prohlížet
14.ABPAutor: Bc. Mariia Kononova
Ukrajina - atraktivní turistická destinace?
květen 2019prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Monitoring zatížení krajiny Krkonošského národního parku účastníky cestovního ruchu
prosinec 2019prohlížet
16.NBPAutor: Ota Lehnert
Dostupnost dat pro podnikatelský sektor
květen 2011prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Barbora Machučová
Vývoj využití území obce Velké Heraltice
květen 2016prohlížet
18.NBPAutor: Andrea Málková
Potenciál cestovního ruchu Pardubického kraje
květen 2011prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Jana Marošiová
Potenciál cestovního ruchu v ORP Břeclav
květen 2011prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Jana Marošiová
Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko mimo hlavní turistickou sezónu
květen 2013prohlížet
21.RDPAutor: Bc. Soňa Martinková
Konceptualizace analytické části strategií regionálního rozvoje
květen 2019prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Lenka Matějková
Lokalizace Veřejného logistického centra v Kraji Vysočina
květen 2013prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Eva Matušková
Tvorba územního plánu vybrané obce ve prostředí GIS
květen 2012prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Lucie Měsíčková
Hodnocení změn land use v katastru obce Přerov
květen 2011prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Miroslav Musil
Srovnání organizace a aplikace GIS ve veřejné správě na příkladu krajů ČR
květen 2012prohlížet
26.RDPAutor: Bc. Eva Nezdařilová, DiS.
Rozhodovací přístupy ve strategických dokumentech České republiky
květen 2020prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Zuzana Novotná
Strategie rozvoje problémových oblastí městské části Brno - Židenice
duben 2014prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Václav Ostrovský
Analýza dopravní vytíženosti silniční spojky Brno - Moutnice
květen 2011prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Václav Ostrovský
Silniční doprava v Jihomoravském kraji a její dopady v letech 2000 - 2010
květen 2013prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Kateřina Pavlíková
Geovizualizace proměny demografických ukazatelů aglomerace města Brna v letech 2001-2011
prosinec 2015prohlížet
31.ABPAutor: Bc. Michaela Pokladníková
Potenciál rozvoje cestovního ruchu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
květen 2015prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Kristýna Půžová
Aktuální stav generelu cyklostezek v městských částech Brna
květen 2015prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Lenka Rotreklová
Aktivity organizací destinačního managementu cestovního ruchu v České republice
květen 2014prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Ajaya Shrestha
The importance of Nepal tourism industry in national economy
květen 2012prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Monika Schindlerová
Spádovost obcí Jihomoravského kraje s ohledem na vybrané služby
květen 2014prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Žaneta Solařová
Analýza dopravní vytíženosti ve vybraných lokalitách Jihlavy
květen 2011prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Lucie Soustružníková
Význam služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Brně
květen 2013prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Tereza Svobodová
Destinační management cestovního ruchu v CHKO Pálava
květen 2011prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Lucie Szwachulová
Čerpání strukturálních fondů EU v Jihomoravském kraji
květen 2014prohlížet
40.RDPAutor: Bc. Lucie Šandová
Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace ve venkovské krajině v Jihomoravském kraji
květen 2020prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Lucie Trnková
Dotační možnosti realizace rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Horňácko
květen 2015prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Kamila Vacková
Economic aspects of Sino - African relations on the example of Kenya
prosinec 2015prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Tomáš Václavík
Identifikace teritoriálního kapitálu SO ORP Hranice v kontextu tvorby Strategie regionálního rozvoje pro období 2014-2020
květen 2015prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Adéla Veselá
Prognózy vývoje rezidenční suburbanizace v Brně
květen 2016prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Viliam Walter
Plánování trasy pro sjezd na horském kole
květen 2015prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Michal Zich
Lokalizace výsadby topolu japonského v mikroregionu Hustopečsko metodami GIS
květen 2013prohlížet
47.ABPAutor: Bc. Martina Žákovská
Potenciál rozvoje obce Hradčany
květen 2011prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována