Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Identification number: 36064
University e-mail: ales.ruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Head of department - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Beranová, DiS.
Přístupy pro podporu rozhodování v národních strategických dokumentech členských států EU
May 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Cetkovská
Analýza potenciálu cestovního ruchu turistické oblasti Moravský kras a okolí
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Drobílková
Podpora cykloturistiky prostřednictvím certifikace nabízených služeb v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí a Pálava a Lednicko-Valtický areál
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Dvořák
Formy podpory prostorového rozhodování ve veřejné správě
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Ludmila Floková
Environmentální modelování ohrožení území z hlediska vodního deficitu s využitím metod pro podporu prostorového rozhodování
September 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Fuchsová
Faktory udržitelnosti plánovaného Guimaras Tree parku na Filipínách
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis is submittedDTWritten by (author): B.Sc. Garash Garashli
Strategical planning of tourism in Azerbaijan
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Hájková
Přínos GIS ve veřejné správě
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Holomková
Identifikace potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro posílení konkurenceschopnosti regionu
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Janoušková
Potenciál cestovního ruchu v mikroregionu Ivančicko
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Jelínková
Analýza návštěvnosti vybraných turistických atraktivit města Brna
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kachyňová
Současná podoba projektu Digitální mapa veřejné správy
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Kalábová
Destinační management cestovního ruchu Slavkova u Brna
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mariia Kononova
Ukrajina - atraktivní turistická destinace?
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Krejčí
Monitoring zatížení krajiny Krkonošského národního parku účastníky cestovního ruchu
December 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ota Lehnert
Dostupnost dat pro podnikatelský sektor
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Machučová
Vývoj využití území obce Velké Heraltice
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Málková
Potenciál cestovního ruchu Pardubického kraje
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Marošiová
Potenciál cestovního ruchu v ORP Břeclav
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Marošiová
Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko mimo hlavní turistickou sezónu
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Soňa Martinková
Konceptualizace analytické části strategií regionálního rozvoje
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Matějková
Lokalizace Veřejného logistického centra v Kraji Vysočina
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Matušková
Tvorba územního plánu vybrané obce ve prostředí GIS
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Měsíčková
Hodnocení změn land use v katastru obce Přerov
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Musil
Srovnání organizace a aplikace GIS ve veřejné správě na příkladu krajů ČR
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Nezdařilová, DiS.
Rozhodovací přístupy ve strategických dokumentech České republiky
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Novotná
Strategie rozvoje problémových oblastí městské části Brno - Židenice
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Ostrovský
Analýza dopravní vytíženosti silniční spojky Brno - Moutnice
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Ostrovský
Silniční doprava v Jihomoravském kraji a její dopady v letech 2000 - 2010
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Pavlíková
Geovizualizace proměny demografických ukazatelů aglomerace města Brna v letech 2001-2011
December 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Pokladníková
Potenciál rozvoje cestovního ruchu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Půžová
Aktuální stav generelu cyklostezek v městských částech Brna
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Rotreklová
Aktivity organizací destinačního managementu cestovního ruchu v České republice
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ajaya Shrestha
The importance of Nepal tourism industry in national economy
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Schindlerová
Spádovost obcí Jihomoravského kraje s ohledem na vybrané služby
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Solařová
Analýza dopravní vytíženosti ve vybraných lokalitách Jihlavy
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Soustružníková
Význam služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Brně
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Svobodová
Destinační management cestovního ruchu v CHKO Pálava
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Szwachulová
Čerpání strukturálních fondů EU v Jihomoravském kraji
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucie Šandová
Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace ve venkovské krajině v Jihomoravském kraji
May 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Trnková
Dotační možnosti realizace rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Horňácko
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Vacková
Economic aspects of Sino - African relations on the example of Kenya
December 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Václavík
Identifikace teritoriálního kapitálu SO ORP Hranice v kontextu tvorby Strategie regionálního rozvoje pro období 2014-2020
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Veselá
Prognózy vývoje rezidenční suburbanizace v Brně
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viliam Walter
Plánování trasy pro sjezd na horském kole
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zich
Lokalizace výsadby topolu japonského v mikroregionu Hustopečsko metodami GIS
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Žákovská
Potenciál rozvoje obce Hradčany
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress