Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michaela Dehnerová
Identification number: 36039
University e-mail: 36039 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Breeding, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mechanisms of pregnancy establishment and maintenance in cattle
Written by (author): Ing. Michaela Dehnerová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Olič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mechanismy zajišťující rozpoznání a udržení gravidity skotu
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na dosavadní poznatky o mateřském rozpoznání a udržení březosti u skotu. Klíčovou roli při tom hrají interferony-tau produkované blastocystou ve stádiu před implantací. K expresi těchto proteinů dochází po krátké období rané fáze březosti a mají antiluteolytické účinky prostřednictvím receptorů na epitelu vystýlajícím děložní sliznici. Antiluteolytické účinky interferonů-tau mají za následek inhibici exprese oxytocinových receptorů na děložní sliznici. Prostřednictvím těchto receptorů oxytocin stimuluje pulzační vylučování prostaglandinu F2alfa. Závěrem lze konstatovat, že interferony-tau mají ústřední roli v rané fázi březosti.
Key words:skot, březost, interferon-tau

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review