Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Identification number: 3560
University e-mail: miroslav.baranek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
Výzkumník projektu IV - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
Head of department - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bartoš
Sledování vlivu vybraných stresových faktorů na změny v genomu révy vinné.
May 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Bednář
Posouzení citlivosti podnožových odrůd révy vůči houbovému patogenu Dactylonectria torresensis
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Čechová, Ph.D.
Genetická determinance dormance druhu Prunus armeniaca (L.)
November 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mgr. Kateřina Čermáková
Využití metod molekulární genetiky pro rozlišování klonů dané odrůdy révy vinné
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jakub Černý
Ověření možnosti ovlivnění ploidie u Petunia hybrida
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Dědková
Nanobiotechnologie, bionanotechnologie a současné možnosti jejich využití
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Analýza variability genomů Nepovirů (GFLV a ArMV) v produkčních vinicích vinařské oblasti Morava
November 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vanda Frnková
Využití epigeneticky aktivních látek pro modulaci vlastností endofytických a patogenních bakterií
April 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Filip Gazdík
Nové biotechnologické přístupy pro snižování hospodářských ztrát způsobovaných patogeny rodu Xanthomonas
September 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gazdík
Ověření účinnosti ošetření osiva nízkoteplotním plazmatem s ohledem na zdravotní stav a produkční vlastnosti
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Holka
Rezistence révy vůči houbovým chorobám - známé mechanizmy a molekulární základy
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Helena Hrůzová
Porovnání míry výskytu virů napadajících révu v různých státech světa
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anežka Chlebková
Proces registrace nových odrůd ; historie a nové trendy
May 2005Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Jelínek
Studium faktorů ovlivňujících somatickou embryogenezi o révy (Vitis L.)
September 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Eliška Kadlecová
Hodnocení účinku nových a méně známých složek kultivačních médií pro explantátové kultury
October 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Kretková
Metody identifikace rostlinných virů - historie a současnost
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Lingerová
Choroby kmínků révy - příčiny a příznaky
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): MUDr. Marta Malíková
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Svetlana Malyugina
Porovnání míry výskytu virů napadajících révu v různých státech světa
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mynarzová
Ověření úspěšnosti genetických transformací podnožových odrůd révy vinné za účelem navození jejich rezistence vůči viru GFLV
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Mynarzová
RNA interference - mechanizmus a využití ve výzkumu
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Mynarzová
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
August 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Pastrňák
Využití tradičních a progresivních šlechtitelských metod ve šlechtění máku setého
April 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Paulína
Využití MS-AFLP ke sledování možného vlivu vybraných stresových faktorů na indukci somaklonální variability u révy vinné.
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radka Pavelková
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd meruňek a broskvoní metodou chemoterapie
September 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Pečenka
Využití molekulárně genetických metod v procesu zvyšování kvality produkce osiv vybraných zelenin rodu Brassica
March 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Romana Prajková
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegetačním období
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Romana Prajková
Méně známé choroby révy vinné
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Rožánková
Historický původ a genetická diverzita révy
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Růžičková
Dynamika míry výskytu symptomatických projevů chorob kmínků révy v čase
May 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jana Sochorová
Genetické transformace rostlin za účelem využití ve farmaceutickém průmyslu
May 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jana Sochorová
Ověřování SSR markerů vhodných pro rozlišování odrůd vybraných zelenin z čeledi Brassicaceae
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jana Sochorová
Studium příbuznosti vybraných klonů odrůdy Velkopavlovická molekulárně genetickou metodou AFLP
April 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radek Svoboda
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Unčovská
Využití Real Time PCR při kvantifikaci fytoplazem v pletivech infikovaných rostlin
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Vejvodová
Struktura a funkce genů rezistence u rostlin
May 2005Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Vejvodová
Variabilita potenciálních RGA lokusů v rámci vybraných genotypů rodu Vitis L.
May 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Vetešková, Ph.D.
Možnosti využití antivirotik v procesu eliminace virů u česneku kuchyňského
December 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jan Wohlmuth
Detekce a ochrana vůči bakterii Xanthomonas hortorum pv. carotae u zelenin čeledi Apiaceae.
September 2023Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress