Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Rok:
Řadit dle:

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění
Borusík, Pavel -- Martinek, Jiří -- Šimek, Pavel
Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. BORUSÍK, P. -- MARTINEK, J. -- ŠIMEK, P. 2019. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-dg18p02ovv007/nmap-analyza-stavu-porostu-drevin/nmap01_analyza_stavu_porostu_drevin-popis_metod_a_vysledku.pdf
specializované mapy s odborným obsahem2019prohlížet
2.Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů. In Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 142--151. ISBN 978-80-85881-44-8.
stať ve sborníku2019prohlížet
3.Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla. In Architektura v perspektivě 11. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, s. 118--129. ISBN 978-80-248-4331-5.
stať ve sborníku2019prohlížet
4.Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.
stať ve sborníku2019prohlížet
5.Rozmanitost života
Šimek, Miloslav -- Šimek, Pavel
Rozmanitost života. In: Živá půda. Praha: Academia, 2019. s. 21--28. ISBN 978-80-200-2976-8.
kapitola v knize2019prohlížet
6.Využití a degradace půdy
Šimek, Miloslav -- Borůvka, Luboš -- Elhottová, Dana -- Houška, Jakub -- Konvalina, Petr -- Kopecký, Marek -- Macková, Jana -- Moudrý, Jan -- Pavlů, Lenka -- Semančíková, Eva -- Šimek, Pavel -- Uhlík, Ondřej
Využití a degradace půdy. In: Živá půda. Praha: Academia, 2019. s. 649--768. ISBN 978-80-200-2976-8.
kapitola v knize2019prohlížet
7.Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte. In Panelová sídliště: revitalizace vs. ochrana hodnot = PlattenBausiedlungen: Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2019, s. 58--75. ISBN 978-80-7480-134-1. URL: https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/dotace-a-granty/Publikace%20Panelova%20sidliste%20-%20revitalizace%20vs.%20ochrana%20hodnot.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.