Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identification number: 3559
University e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění
Borusík, Pavel -- Martinek, Jiří -- Šimek, Pavel
Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. BORUSÍK, P. -- MARTINEK, J. -- ŠIMEK, P. 2019. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-dg18p02ovv007/nmap-analyza-stavu-porostu-drevin/nmap01_analyza_stavu_porostu_drevin-popis_metod_a_vysledku.pdf
specialized maps with technical contents2019Details
2.Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů. In Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1st ed. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, p. 142--151. ISBN 978-80-85881-44-8.
article in proceedings2019Details
3.Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla. In Architektura v perspektivě 11. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, p. 118--129. ISBN 978-80-248-4331-5.
article in proceedings2019Details
4.Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, p. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.
article in proceedings2019Details
5.Rozmanitost života
Šimek, Miloslav -- Šimek, Pavel
Rozmanitost života. In: Živá půda. Praha: Academia, 2019. p. 21--28. ISBN 978-80-200-2976-8.
chapter in a book2019Details
6.Využití a degradace půdy
Šimek, Miloslav -- Borůvka, Luboš -- Elhottová, Dana -- Houška, Jakub -- Konvalina, Petr -- Kopecký, Marek -- Macková, Jana -- Moudrý, Jan -- Pavlů, Lenka -- Semančíková, Eva -- Šimek, Pavel -- Uhlík, Ondřej
Využití a degradace půdy. In: Živá půda. Praha: Academia, 2019. p. 649--768. ISBN 978-80-200-2976-8.
chapter in a book2019Details
7.Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte. In Panelová sídliště: revitalizace vs. ochrana hodnot = PlattenBausiedlungen: Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte. 1st ed. Brno: Národní památkový ústav, 2019, p. 58--75. ISBN 978-80-7480-134-1. URL: https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/dotace-a-granty/Publikace%20Panelova%20sidliste%20-%20revitalizace%20vs.%20ochrana%20hodnot.pdf
article in proceedings2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.