Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identification number: 3559
University e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Description of stand structure and typology of stabilization measures for woody plant stands in garden art monuments
Šimek, Pavel
Popis porostní struktury a typologie stabilizačních opatření u porostů dřevin v památkách zahradního umění.  Brno. 2017.
souhrnná výzkumná zpráva2017Details
2.Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
3.Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
4.Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 302 p. ISBN 978-80-86874-80-7.
professional book2017Details
5.Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 p. ISBN 978-80-86874-79-1.
professional book2017Details
6.Methodology for reconstruction of villa garden of the First Czechoslovak Republic
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. ZÁMEČNÍK, R. -- ŠIMEK, P. 2017. URL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295627
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
7.Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
8.Subsequent care as a prerequisite for the functionality of the villa garden of the first half of the 20th century
Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Následná péče jako předpoklad funkčnosti vilové zahrady první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 144--158. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.