Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identification number: 3559
University e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
 

     Lesson
     
Projects
     
     
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Developing Landscape Architecture Research Teams
OP
supervisor
06/12/2009
06/09/2012
2 Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění.P. Šimek
Other
řešitel
09/01/200912/31/2009
3
 Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretationP. Šimek
Smluvní výzkum
supervisor
08/05/2014
05/30/2015
4
 Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk.R. PavlačkaFRVŠ
spoluřešitel
04/01/2009
5 Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardyRPřešitel
01/01/2006
08/31/2008
6
 Mapování a vyhodnocení archivního materiálu a dokumentace současného stavu vilových zahrad z období první republiky
P. Šimek
IGA
supervisor
03/01/2014
12/31/2014
7
 Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice.P. Šimek
OP
supervisor
10/01/2010
10/30/2013
8
 Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
P. ŠimekSmluvní výzkumsupervisor03/10/2015
11/30/2015
9 Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny.R. Pavlačka
FRVŠ
spoluřešitel
04/01/200802/10/2009
10
 Proposal indicators of quality for system of greenery
IGA
garant
03/01/2013
02/28/2014
11
 Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia.
Other
supervisor
04/01/2007
12
 Tree health evaluation instrumental methods
IGAgarant
04/01/2011
03/31/2012
13
 Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation
IGA
garant
03/01/2012
02/28/2013

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected