Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

Kontakty     Výuka     Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Zakládání a péče o zahradu u rodinného domu v 1.1/2 20.století.
Autor:
Ing. Martina Zimmermannová
Pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vít Doležel
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zakládání a péče o zahradu u rodinného domu v 1.1/2 20.století.
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na zahradní umění období mezi lety 1918 - 1938 v Československu, především studium kompozice dobové zahrady, jejích charakteristických technických a vegetačních prvků a technologie jejich zakládání. Literární přehled se zabývá historickým, kulturním a společenským pozadím plánování zahrady, pojednává také o významných osobnostech daného období. Vyčleňuje charakteristické technické a vegetační prvky s důrazem na technologii jejich zakládání a následné údržby. Praktická část je pak zaměřena na problematiku rozpracování dobového návrhu do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Pro jednotlivé technické a vegetační prvky jsou sestaveny aktuální modelové technologie a je provedena analýza nákladovosti spolu s celkovou cenou realizace projektu.
Klíčová slova:první republika, rodinný dům, technologie, rozpočet

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..