Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

     
Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Populus nigra ´Italica´ - fenomén mnoha staletí
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Pavel Borusík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Populus nigra ´Italica´ - fenomén mnoha staletí
Abstrakt:
Táto diplomová práca s názvom Populus nigra ´Italica´ - fenomén mnoha staletí sa zaoberá problematikou perspektívy využitia kultivaru Populus nigra ´Italica´ v odbore záhradná a krajinárska architektúra. Na základe štúdia odbornej literatúry z oblasti dendrológie, záhradnej a krajinárskej architektúry a výtvarného umenia v nej boli v rámci literárnej časti zhrnuté informácie, ktoré širšie, či užšie súvisia so vznikom, vlastnosťami, pestovaním a rozširovaním kultivaru a taktiež s jeho užitím ako motívu výtvarných diel. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá vyhodnotením dendrometrických a kvalitatívnych charakteristík relevantného vzorku v mestskom prostredí rastúcich jedincov kultivaru, zistené hodnoty štatisticky spracováva a vyvodzuje z nich závery. Súčasťou praktickej časti je i analýza ponuky škôlkarských výpestkov kultivaru Populus nigra ´Italica´ na trhu v Českej republike a v zahraničí.
Klíčová slova:
Populus nigra ´Italica´, topoľ vlašský, záhradné umenie, použitie drevín, hodnotenie drevín, okrasná škôlka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucího
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..