Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty               Publikace
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Modelové technologie zakládání a péče o vybrané vegetační prvky
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaromír Opravil
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Modelové technologie zakládání a péče o vybrané vegetační prvky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou cen ve slepých rozpočtech, hodinovou sazbou pracovníka bez zisku a bez DPH a aktuálním podnikatelském prostředí v oboru ZAKA. Rozbor cen se týkal vypracování rozpočtu na fiktivní zakázku vypracovaného dle Katalogu směrných cen prací ÚRS, které vyplnili skutečné zahradnické firmy podnikající v oboru. Dále byla u stejných firem zjišťována hodinová sazba pracovníka bez zisku a bez DPH, a také zda a jaké bariéry v podnikatelském prostředí v oboru ZAKA v současnosti vnímají. Firmy, které poskytnutím údajů vznik práce umožnily, jsou členy Svazu zakládání a údržby zeleně.
Klíčová slova:Svaz zakládání a údržby zeleně, Hodinová zúčtovací sazba, Rozpočet

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..