Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

     Výuka               
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bazény a koupaliště jako součást zahrady a veřejného prostoru
Autor:
Bc. Marian Korner
Pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Bazény a koupaliště jako součást zahrady a veřejného prostoru
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá zpracováním historie staveb ke koupání a funkčních typů zeleně. Důraz je kladen na vývoj, současný stav a trendy v oblasti staveb ke koupání. Autor se výrazně zaměřuje na zpracování problematiky koupaliště především biokoupališť, u kterých se využívají biologicko-mechanické principy čistění vody bez využití chemických přípravků. Zkoumá jejich historii, vývoj, legislativní rámec a organizace, které se také zabývají touto širokou oblastí zahradní a krajinářské architektury. Praktické informace v problematice biokoupališť autor získal z analýzy referenčních objektů. Tyto realizace se nacházejí v Česku a v Rakousku. Autor se systematicky několik posledních let účastnil většiny akcí, pořádaných Asociací koupacích jezírek a biobazénů, včetně exkurze po koupacích biotopech jak v Česku tak v Rakousku. Práce je především zaměřená na sepsání historie stave ke koupání. Podobná publikace totiž v České republice není dostupná. Tento literární podklad by měl sloužit pro seznámení čtenáře s bohatou historií staveb ke koupání napříč významnými kulturami od egyptské přes antickou, maurskou až po současné trendy v navrhování a výstavbě koupališť. Teoretické znalosti jsou aplikovány při zpracování architektonické studie modelového objektu koupaliště v Třebenicích.
Klíčová slova:
koupací biotopy, veřejná koupaliště, funkční typy zeleně podmíněné stavbami ke koupání, Historie staveb ke koupání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..