Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty          Projekty     Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Extenzivní střešní zahrady a management vody ve městě
Autor: Bc. Kateřina Šimková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Extenzivní střešní zahrady a management vody ve městě
Abstrakt:
Tato práce podrobně rozebírá téma extenzivních střešních zahrad a jejich významu pro management vody ve městě. Toto spojení vzešlo z předběžného seznámení se s tématikou zelených střech a jejich významu pro městský celek jako takový. Zelené střechy jsou jednou ze součástí komplexního systému městské zeleně a možným nástrojem k decentralizované správě vodního režimu urbanizované krajiny. Dva aspekty, které jsou od sebe zdánlivě vymezitelné, avšak při bližším prozkoumání v podstatě neoddělitelné. Proto si následující text klade za cíl vykreslit propojení vody a zelených střech ve všech jeho možných nuancích. První část přináší stěžejní teoretický vhled do problematiky, přičemž se snaží konfrontovat teoretické zásady a poznatky se situací v praxi. Základem pro tuto část je literární rešerše spolu s osobní prohlídkou vybraných realizací. Technologická část vychází z českých a německých oborových standardů, které jsou konfrontovány s odbornými publikacemi a vědeckými články. Obecné poznatky jsou srovnány s reálnými produkty stěžejních výrobců technologií pro založení vegetačního souvrství – Nophadrain, Optigreen a ZinCo. Rešerši uzavírá přehled vegetace, která je vhodná pro extenzivní zelené střechy. Práce v závěru potvrzuje nepopiratelný přínos zelených střech pro zelenou a modrou infrastrukturu města. Všechny aspekty teoretické části přetváří do návrhu venkovní učebny na střeše s extenzivní vegetací Základní školy Felberova ve Svitavách.
Klíčová slova:extenzivní zelená střecha, management vody, zelená infrastruktura, vegetační souvrství, extenzivní vegetace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..