Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Možnosti záchrany potenciálních památek krajinářské architektury
Autor:
Ing. Lucie Cihlářová
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Možnosti záchrany potenciálních památek krajinářské architektury
Abstrakt:Tato diplomová práce s názvem "Možnosti záchrany potencionálních památek krajinářské architektury" se zabývá klasifikací a následným vyhodnocením získaných informací. Za účelem možnosti návrhu vhodného způsobu záchrany konkrétní památky. Ze získaných literárních pramenů byla sestavena literární rešerše, která poskytla základní informace k základním pojmům, platné legislativě a identifikaci a popisu základních hodnot objektů krajinářské architektury. V druhé části byly zpracovány dvě metodiky: metodika tvorby aktuálního přehledu zámeckých parků a metodika vybraných parků. Na jejichž základě byl sestaven aktuální přehled zámeckých parků v Klatovském okrese a dle druhé metodiky zhodnocení stavu několika vybraných parků. Dle těchto výsledků byl vytvořen plán záchrany konkrétní památky krajinářské architektury.
Klíčová slova:plán záchrany památky krajinářské architektury, aktuální přehled parků, památka krajinářské architektury

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..