Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

               Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Lázeňský park-historie a současnost
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Zora Rákosová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Lázeňský park-historie a současnost
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá historií lázeňského parku a jeho současností. V první části je zpracován literární přehled zaměřený na vysvětlení pojmů týkající se lázeňského parku. Následně se práce zaměřuje na vývoj lázeňského parku v západočeském regionu s důrazem na největší lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Druhá část je zaměřena na modelové území Františkovy Lázně. V úvodu je řešen popis sledovaného území, ve kterém jsou následně vymezeny specifické funkce parku lázeňského místa. Na základě historických a novodobých fotografiích jsou definovány funkce lázeňského parku, historické a následně i současné se zaměřením na pobytové aktivity pacientů. Z popsaných funkcí modelového území vyplynuly principy pro zajištění těchto funkcí, které jsou popsány na modelovém území tohoto města. Analytická část práce dále řeší roli parku v systému zeleně lázeňských míst a uplatňované kompoziční principy ve sledovaném území. V závěru práce je celkové zhodnocení funkcí se záměry vedení města do budoucnosti.
Klíčová slova:lázeňský park, lázeňské město, kompoziční principy, funkce lázeňského parku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..