Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Význam krajinné zeleně v systému zeleně sídla.
Autor:
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Význam krajinné zeleně v systému zeleně sídla.
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou významu krajinné zeleně v systému zeleně sídla. Modelovým objektem bylo zvoleno město Náchod. Literární rešerše se zaměřuje především na význam krajinné zeleně a zpracovává přehled a charakteristiku funkčních typů krajinné zeleně, tak jak je uváděna v aktuálně publikovaných názorech. V rámci praktické části došlo k vyhodnocení ploch krajinné zeleně v okolí města Náchoda, návrhu hodnotícího systému a popisu jednotlivých funkčních typů krajinné zeleně. Dále byly vymezeny pohledové horizonty města, porovnáno využívání území v historii se současným stavem a došlo k návrhu systému zeleně města Náchoda. Podrobněji byla zpracována návaznost ploch krajinné zeleně na zeleň městskou. Výsledky jsou zobrazeny v mapových a grafických přílohách a zhodnoceny v textové části této práce.
Klíčová slova:
Náchod, krajinná zeleň, systém zeleně, funkční typ

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..