Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nových výsadeb dřevin. Soustředí se zejména na nedostatky při zakládání a následné péči u stromů jak v městském prostředí, tak i v krajině. V kapitole "Literární přehled" jsou popsány dle dostupné literatury podmínky městského prostředí, základní postupy a principy výsadby dřevin a následné péče o ně, nejčastější příčiny poškození a také popis a hodnocení kvality školkařských výpěstků, jakožto základu úspěšnosti výsadby. Následně v rámci hodnocení nových výsadeb na vybraných modelových lokalitách byla vytvořena metodika pro hodnocení nových výsadeb a dle této metodiky následně při terénním hodnocení tyto výsadby zhodnoceny. Ze získaných údajů byly vytvořeny doporučení a návrh technologie výsadby a péče o nově vysazené dřeviny.
Klíčová slova:
výsadba dřevin, městské prostředí, školkařské výpěstky, zdravotní stav dřevin

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..