Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vliv technické infrastruktury na vegetační úpravy vybraných veřejných prostorů v Brně - Židenicích.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv technické infrastruktury na vegetační úpravy vybraných veřejných prostorů v Brně - Židenicích.
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala možností rozvoje systému zeleně v městské části Brno Židenice, která je konfrontována s požadavky ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury. Provedla jsem vyhodnocení základních ploch zeleně a navrhla jednotlivé strategie rozvoje ploch zeleně v městských ulicích a prostorech. Veřejně přístupných ploch zeleně je v Židenicích poměrně málo, většina je tvořena uličním stromořadím. V Židenicích byly stromořadí masově vysazovány okolo 50. let 20. století. V současnosti jsou tato stromořadí často již nestabilní a je potřeba řešit jejich obnovu. U většiny ploch zeleně v městských prostorech dochází ke střetu požadavků technické a dopravní infrstruktury. Technická a dopravní infrastruktura zásadním způsobem omezuje řešení vegetačních úprav. Optimální řešení je většinou možné pouze s celkovou rekonstrukcí profilu ulice (dopravní a technické infastruktury). Do stávajících ulic bez rekonstrukce je možné jako kompromis navrhnout výsadbu sortimentu keřů na kmínku. Tento sortiment ovšem není dostatečně vyzkoušen a není to dlouhodobé a optimální řešení.
Klíčová slova:
technická infastruktura, vegetačních úpravy, základní plochy zeleně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..