Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     Projekty     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Klasifikace památek zahradního umění
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jiří Olšan
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Klasifikace památek zahradního umění
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem památek zahradního umění, jejich klasifikací a propagací. Na základě dostupných pramenů byla zpracována literární rešerše, zabývající se vymezením základních pojmů, tříděním památek zahradního umění, vývojem české památkové péče a popisem stávající oborové legislativy vybraných států Evropy. V praktické části byl proveden návrh propagace památek zahradního umění a vytvořen nástin metodiky klasifikace památek zahradního umění. Metodika byla aplikována na pět modelových objektů Moravskoslezského kraje. Byly vyvozeny závěry, kudy je možné se ubírat v dalších fázích vytváření metodiky pro klasifikaci památek zahradního umění.
Klíčová slova:klasifikace, památka zahradního umění, památková péče, propagace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..