Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
               
Orgány     Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Rozvojové strategie pro systémy zeleně velkých měst
Autor:
Ing. Michaela Trnavská
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:Ing. Radek Pavlačka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Rozvojové strategie pro systémy zeleně velkých měst
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje systému zeleně města. V teoretické části analyzuje principy uplatňované ve vybraných zahraničních městech, ve kterých se snaží najít obecně platné zásady a východiska a následně je uplatnit při návrhu konkrétních rozvojových strategií modelového území. Práce analyzuje současný stav systému zeleně statutárního města Olomouce a v návrhové části na základě těchto četných analýz stanovuje rozvojové osy a uzly města. Následně se práce zaměřuje na konkrétní část definovaného systému zeleně a navrhuje příměstský rekreačně--sportovní les lužního charakteru v návaznosti na řeku Moravu. Jedná se o plochu v jižní části města, na přechodu mezi městskou zástavbou a okolní krajinou, pro kterou byla navržena kompoziční, provozní a programová náplň. Tato plocha, lokalizovaná do blízkosti nejlidnatější části města, má však navíc vzhledem ke svému programu a náplni celoměstský význam.
Klíčová slova:
Olomouc, rozvoj, systém zeleně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..