Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Výuka     
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Využití náhradní výsadby pro rozvoj systému zeleně sídla
Autor:
Bc. Lenka Valešová
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití náhradní výsadby pro rozvoj systému zeleně sídla
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možnosti využití náhradních výsadeb pro rozvoj systému zeleně sídla a její aplikace na modelové město. Část práce se věnuje obecnému shrnutí systému zeleně, ale hlavně institutu náhradní výsadby a náležitosti s tím související. Za tímto účelem byla prostudována odborná literatura a legislativa, která byla v této práci shrnuta. Následně byla popsána správy zeleně ve vybraném městě, se zaměřením na instituci náhradní výsadby. A dále zhodnocení jejich silných a slabých stránek správy zeleně. Posledním krokem bylo na základě terénního šetření vyhotovení analýzy aktuálního stavu systému zeleně a z něho pak vycházející návrh ploch pro náhradní výsadbu. Bylo navrženo šest typů ploch vhodných pro náhradní výsadbu. U navržených ploch byly dále zhodnoceny kritéria pro jejich možné provedení.
Klíčová slova:
náhradní výsadba, systém zeleně, správa zeleně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..